ABSU - UGBN

www.absugbn.be

De Algemene Belgische Schoonmaak- en Ontsmettingsunie verenigt alle professionele bedrijven in de schoonmaak-, ontsmettings-, zware industriële schoonmaak-, afval- en schoorsteenveegsector.

De ABSU is de representatieve federatie ten opzichte van de overheid, de syndicaten en de FENI (Europese federatie van industriële schoonmaakbedrijven). Buiten haar vertegenwoordiging bij de paritaire commissie n°121, neemt ze eveneens deel aan het beheer van het sociaal fonds en de vormingscentra van de schoonmaak.

Persberichten ABSU - UGBN

14/09/2017
23/01/2017
01/12/2016
10/11/2016
31/05/2016

 

20/11/2014

NL - ABSU ontwikkelt taakkaarten voor schoonmaakbedrijven.

FR - l'UGBN développe des fiches de travail pour les entreprises de nettoyage.

 

 

04/09/2014

NL - Schoonmaaksector klaagt misbruik van stakingsrecht aan.

FR - Le secteur du nettoyage dénonce l'abus du droit de grève.

 

 

28/04/2014
16/03/2012
29/02/2012
19/09/2011